Horní slavkov

01.03.2024
V české historii patřilo město Horní Slavkov k nejvýznamnějšímu trojměstí hornických měst – Horní Slavkov, Krásno a Čistá. Dobývalo se zde stříbro, cín, wolfram a v neposlednířadě i uran.

Geologickou pestrost území dokumentují četné nerosty, z nichž některé jsou minerály, vyskytující se pouze zde, ve slavkovsko-krásenském ložisku, např. karfolit.

Pro nepřístupnost a nehostinnost zdejší krajiny byla tato trvale osídlena pravděpodobně až ve 13. a 14. století, a založená sídla byla těsně spojena s těžbou rud.

Největšího rozmachu doznala zdejší města v 16. století, kdy těžba a produkce kovů nabyla takových rozměrů, že cín ze zdejších ložisek hrál velmi významnou roli na trhu evropském.

Do dějin města výrazně zasáhl odpor českých stavů proti Habsburkům, a to jak v roce 1547, kdy město bylo konfiskováno Pluhům, tak i v roce 1618, kdy byl majetek konfiskován samotnému městu Horní Slavkov.

Rozvoj města ustal a na dlouhý čas přišel čas stagnace.

Další dynamiku rozvoje přineslo až další období využití suroviny z oblasti, a to kaolínu. Do popředí se dostala výroba porcelánu. Ve městě vznikla porcelánka, kterou proslavila kvalita a design jejích výrobků.

Dalšího, i když jen krátkodobého rozmachu, se městu dostalo v souvislosti s těžbou uranu po II.světové válce. Jestli to bylo pro město dobře či špatně se vedou spory ještě dnes.

V současné době je těžba rud ukončena, výroba porcelánu zatím úspěšně přetrvává, ale hlavním tahounem hospodářského života města je strojírenství. Dílem to jsou pokračovatelé firem
vzniklých po ukončení éry jáchymovských dolů, více však již nově založené firmy po roce 1990.

Co však i přes všechny historické peripetie může město a jeho okolí nabídnout, jsou nesčetné kulturní i industriální památky na předchozí činnosti a to jak ve městě, tak i v jeho nejbližším okolí.